Disposables en Rotables Moens Mouldings DS Plastics

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

People – maatschappelijke vooruitgang

Onze medewerkers zijn het fundament van de Moens Mouldings Groep. Als zij tevreden en gemotiveerd zijn, vertaalt zich dat naar betrokkenheid en een prettige werksfeer, een uitstekende kwaliteit van onze producten en een perfecte samenwerking met onze klanten. Als onderneming sta je graag bekend als producent van kwaliteitsproducten, maar ook als goede werkgever.


inpakker_smileVeilig werken

In het hart van onze organisatie, op de productieafdeling, besteden we veel aandacht aan veilig en gezond werken. De vergaande automatisering (ontwikkeld door onze eigen R&D-afdeling) zorgt voor uitstekende arbeidsomstandigheden voor ons productiepersoneel. In en tijdens het productieproces kiezen we bovendien altijd voor de meest gebruiks- en milieuvriendelijke stoffen (grondstoffen, schoonmaakmiddelen etc.). Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen als geluidsbescherming, veiligheidsbrillen en kleding is verplicht, als ook het melden van onveilige situaties. Veiligheid voor alles.

kennis_vergrotenDuurzame arbeidsrelatie

Moens Mouldings DS Plastics bouwt graag een duurzame arbeidsrelatie op met zijn medewerkers. Ze krijgen dan ook de tijd en ruimte om zichzelf, hun kennis en hun competenties verder te ontwikkelen. Voor elke medewerker wordt dan ook een gedegen opleidingsplan opgesteld.